Susan Bowen yw Cyfarwyddwr Gweithredu Positif. Mae’n gyfrifol am bob agwedd o reoli digwyddiadau, yn cynnwys derbyniadau a seminarau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, cynadleddau gwleidyddol, cynadleddau polisi a’n hamrywiaeth eang o ddigwyddiadau hyfforddiant.

Hi yw Rheolwr Swyddfa’r cwmni gyda chyfrifoldeb am swyddogaethau Cyllid, Adnoddau Dynol a Gweinyddol y Grŵp Positif.

Bu Susan gyda Positif ers Mawrth 2008, ac yn gweithio yn y sector materion cyhoeddus ers deuddeg mlynedd. Cyn hynny roedd yn Swyddog Prosiectau Ewropeaidd yn Adran Materion Ewropeaidd Awdurdod Datblygu Cymru a chydag Opera Cenedlaethol Cymru a Chyngor Caerdydd.

Ffôn: 02920 105 296
Ebost: susan@positif.cymru