Susan Bowen yw Cadeirydd y Cwmni a Rheolwr Swyddfa a Digwyddiadau Positif. Mae hi wedi bod gyda’r cwmni ers 2008 a daeth yn Gyfarwyddwr a Chyfranddaliwr yn 2017.

Mae’n gyfrifol am bob agwedd o reoli digwyddiadau, yn cynnwys derbyniadau a seminarau yn y Senedd, cynadleddau gwleidyddol, cynadleddau polisi a’n hamrywiaeth eang o ddigwyddiadau hyfforddiant. Hi hefyd yw Rheolwr Swyddfa’r cwmni gyda chyfrifoldeb am swyddogaethau cyllid, adnoddau dynol a gweinyddol.

Mae Susan wedi gweithio yn y sector materion cyhoeddus ers ugain mlynedd. Cyn hynny roedd yn Swyddog Prosiectau Ewropeaidd yn Adran Materion Ewropeaidd Awdurdod Datblygu Cymru a chydag Opera Cenedlaethol Cymru a Chyngor Caerdydd.

Ffôn: 02920 105 296
Ebost: susan@positif.cymru