Mae Siobhan McClelland yn arbenigwr ar Bolisi Iechyd yng Nghymru ac wedi gweithio gyda Positif a llawer o’n cleientiaid yn y sector iechyd am nifer o flynyddoedd.

Yn flaenorol, roedd Siobhan yn Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd ac mae hi wedi gweithio gyda GIG Cymru dros y 30 mlynedd diwethaf fel rheolwr, anweithredol ac academaidd. Mae hi hefyd wedi gweithio ym myd ymgynghori rhyngwladol gan gynghori llywodraeth mewn gwledydd incwm isel a chanolog ac wedi arwain ar wybodaeth ac ymchwil ar gyfer Macmillan. Mae hi’n Ddarlithydd Gwadd ym Mhrifysgol De Cymru ac ym Mhrifysgol Abertawe ac wedi bod yn gyfrannwr cyson i’r wasg ar faterion sy’n ymwneud a iechyd a gofal iechyd yng Nghymru.