Rhodri ab Owen yw Cyd-Reolwr Gyfarwyddwr Positif gyda Naomi Williams. Ar ôl ymuno’n wreiddiol fel Ymgynghorydd Gwleidyddol ym mis Ionawr 2010, fe’i penodwyd yn Bennaeth Monitro yn 2015 a daeth yn Gyfarwyddwr a Chyfranddaliwr yn y cwmni yn 2017. Mae’n arwain ar gleientiaid ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae gan Rhodri profiad a dealltwriaeth eang o wleidyddiaeth Cymru, yn enwedig ar lefel y Senedd, ac mae’n arbenigwr ar etholiadau a’r strwythur datganoledig. Mae’n parhau i fod yn rhan flaenllaw o’r tîm Digwyddiadau ac wedi chwarae rhan allweddol wrth drefnu sawl ddigwyddiad ar gyfer cleientiaid.

Cyn iddo ymuno a Positif, gweithiodd ar gynhyrchiad y Wales Yearbook am ddwy flynedd. Graddiodd o Brifysgol Cymru, Aberystwyth mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a derbyniodd Gwobr Goffa’r Athro J Mervin Williams am dderbyn y marc uchaf yng Ngwleidyddiaeth Cymraeg. Yn dilyn hyn, cwblhaodd ôl-radd mewn Cymdeithas a Gwleidyddiaeth Cymru. Mae’n cynnig ddigonedd o brofiad ac ymrwymiad i’r cwmni ac yn un o’n prif wynebau cyhoeddus, yn enwedig rhwng 2013 a 2014 pan roedd yn Gadeirydd ar Public Affairs Cymru.

Ffôn: 02920 105 296
Ebost: rhodri@positif.cymru