Ymunodd Owen â Positif ym mis Medi 2021 fel Cynorthwyydd Monitro Gwleidyddol.

Wedi’i eni a’i fagu yng Nghaerdydd, astudiodd Owen Sbaeneg a Ffrangeg (Astudiaethau Ewropeaidd) ym Mhrifysgol Warwick gyda blwyddyn dramor yn astudio yn y Paris Sorbonne a Phrifysgol Valencia. Dilynwyd hyn gan radd MSc mewn Cymdeithaseg Wleidyddol yn Ysgol Economeg a Gwyddoniaeth Wleidyddol Llundain (LSE) lle gwnaeth ymchwil ar Brexit a’i effaith ar y Deyrnas Gyfunol gyfoes.

Mae gan Owen ddiddordeb arbennig mewn athroniaeth wleidyddol a theori gymdeithasol ac mae ganddo ddealltwriaeth eang o boblyddiaeth gyfoes, propaganda, a’r defnydd o dechnolegau sy’n dod i’r amlwg a chyfryngau cymdeithasol ar gyfer nodau gwleidyddol.