Mae Naomi Williams yn Ymgynghorydd Uwch gyda Positif gan gynnig gwasanaethau cysylltiadau cyhoeddus a materion cyhoeddus i gleientiaid yn y meysydd tai, seilwaith, addysg a’r amgylchedd. Ymunodd gyda thîm Positif ym Mehefin 2011 fel Ymgynghorydd Gwleidyddol yn y tîm monitro.

Yn wreiddiol o Gricieth, addysgwyd Naomi yn Ysgol Eifionydd, Porthmadog a Choleg Meirion Dwyfor, Pwllheli. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd yn 2009 mewn Gwleidyddiaeth a Chymraeg ac aeth ymlaen i gwblhau cwrs Meistr mewn Cysylltiadau Rhyngwladol. Yn 2014, cwblhaodd Diploma mewn Cysylltiadau Cyhoeddus ac mae hi bellach yn Ymarferwr Achrededig gyda CIPR.

Cyn ymuno gyda Positif bu’n gweithio fel ymgynghorydd cyfreithiol i Gymdeithas y Gyfraith ac fel aelod o staff cynorthwyol Aelod Cynulliad Dwyfor Meirionnydd, Dafydd Elis-Thomas AC, a, Aelod Cynulliad Gorllewin De Cymru, Dr Dai Lloyd AC.

Ffôn: +44 (0)29 2044 2020
Ebost: naomi@positif.cymru