Naomi Williams yw Cyd-Reolwr Gyfarwyddwr Positif gyda Rhodri ab Owen. Wedi iddi ymuno â’r cwmni ym mis Gorffennaf 2011, daeth yn Gyfarwyddwr a Chyfranddaliwr yn 2017 ac mae ganddi brofiad helaeth o weithio fel Uwch Ymgynghorydd ar draws nifer o feysydd polisi, gyda ffocws penodol ar gleientiaid ym meysydd seilwaith, tai, yr amgylchedd ac addysg.

Yn wreiddiol o Gricieth, addysgwyd Naomi yn Ysgol Eifionydd, Porthmadog a Choleg Meirion Dwyfor, Pwllheli. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd yn 2009 mewn Gwleidyddiaeth a Chymraeg ac aeth ymlaen i gwblhau cwrs Meistr mewn Cysylltiadau Rhyngwladol. Yn 2014, cwblhaodd Diploma mewn Cysylltiadau Cyhoeddus ac mae hi bellach yn Ymarferwr Achrededig gyda CIPR.

Cyn ymuno gyda Positif bu’n gweithio fel ymgynghorydd cyfreithiol i Gymdeithas y Gyfraith ac fel aelod o staff cynorthwyol Aelod Cynulliad Dwyfor Meirionnydd, Dafydd Elis-Thomas AC, a, Aelod Cynulliad Gorllewin De Cymru, Dr Dai Lloyd AC.

Ffôn: 02920 105 296
Ebost: naomi@positif.cymru