Mae Huw Edwards yn hyfforddwr annibynnol ac ymgynghorydd sy’n arbenigo mewn deall Senedd San Steffan, datganoli a pholisi cyhoeddus, ac yn ymgynghorydd allanol a hyfforddwr crai gyda Positif. Bu’n cydweithio gyda Daran Hill i ddatblygu amryw o ddigwyddiadau hyfforddi yn ymwneud â phwerau deddfu’r Cynulliad, prosesau gwleidyddol a meysydd polisi cyhoeddus. Maent wedi darparu cyrsiau agored a hyfforddiant yn y gweithle i amryw o gleientiaid.

Mae Huw yn Gydymaith Darlithio yn yr Ysgol Lywodraethu Genedlaethol, olynydd y coleg gwasanaeth sifil. Mae hefyd wedi gweithio fel ymgynghorydd hyfforddi i ModernGov. Ar hyn o bryd mae’n darparu hyfforddiant yn y gweithle i staff Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Bu Huw yn Aelod Seneddol dros etholaeth Mynwy o 1997 i 2005 ac yn Is Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Ofalwyr. Bu hefyd yn Uwch Ddarlithydd mewn Polisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Brighton, yn dysgu polisi iechyd, tai, gwasanaethau cymdeithasol, llywodraeth a gwleidyddiaeth; a bu hefyd yn diwtor gyda’r Brifysgol Agored.