Bu Gwilym Morris yn gweithio gyda Positif ers 2006 yn datblygu rhaglenni hyfforddi blaengar i gynorthwyo grwpiau rhan ddeiliaid i ymwneud â’r maes polisi cyhoeddus.

Mae Gwilym yn Gyfarwyddwr The Pollen Shop ac yn arbenigwr cydnabyddedig mewn datblygu modelau darparu cynhwysol ar gyfer y genhedlaeth nesaf o wasanaethau cyhoeddus. Mae’n treulio cyfran o’i amser mewn cysywllt uniongyrchol gyda darparwyr gwasanaethau cymdeithasol ac yn gweithio ar lefel strategol ar draws llywodraeth leol, yr NHS a Chyrff Cyhoeddus Anadrannol ledled y Deyrnas Unedig. Mae Gwilym hefyd yn cynghori ystod o sefydliadau trydydd sector a sefydliadau masnachol mewn perthynas â thrawsnewid gwasanaethau cyhoeddus.

Mae Gwilym yn cynghori bwrdd cyfarwyddwyr Canolfan Ymchwil Gwybodaeth Byddardod a Iaith (DCAL), Coleg Prifysgol Llundain, ynglŷn â chyfathrebu strategol.