Mae Daran Hill yn Uwch Ymgynghorydd yn Positif. Cyn hynny, bu’n Rheolwr Gyfarwyddwr a Phrif Ymgynghorydd tan Awst 2020, ar ôl sefydlu’r cwmni yn 2006. Mae’n parhau i arwain ar waith ymgynghorol, ymchwil a monitro ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid ym mhob sector ac mae’n cadw trosolwg eang ar waith y cwmni. Mae ei arbenigedd yn cynnwys sganio’r gorwelion a dehongli’r hinsawdd wleidyddol er mwyn rhagrybuddio cleientiaid am newidiadau polisi neu bwyslais gwleidyddol.

Gweithiodd mewn swyddi uwch gydag ymgynghorwyr materion cyhoeddus yng Nghymru ers 1999. Fel ymgynghorydd materion cyhoeddus mwyaf awdurdodol Cymru mae ganddo gysylltiadau da ar draws y sbectrwm gwleidyddol ac mae’n gyfrannwr cyson i gyfryngau Cymru ac ef yw awdur y llyfr Public Affairs Guide to Wales. Mae Daran hefyd yn hanesydd brwd ac ar hyn o bryd mae’n ysgrifennu Hanes y Blaid Geidwadol yng Nghymru ac yn golygu cyfres podlediad o bywgraffiadau am Eiconau Gwleidyddol Cymru ar wleidyddion o Gymru neu sy’n gysylltiedig â Chymru.

Yn 2011, Daran oedd Cyfarwyddwr yr Ymgyrch Ie Dros Gymru, yr ymgyrch drawsbleidiol a sicrhaodd bwerau deddfwriaethol cynradd i’r Cynulliad. Yn 1997, ef oedd Trefnydd Cenedlaethol yr ymgyrch debyg a enillodd y refferendwm a arweiniodd at sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol.

Ffôn: 02920 105 296
Ebost: daran@positif.cymru