Daran Hill yw Rheolwr Gyfarwyddwr a Phrif Ymgynghorydd Positif, a sefydlodd y cwmni yn 2006. Mae’n arwain y gwaith ymgynghorol, ymchwil a monitro ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid ym mhob sector ac mae’n cadw trosolwg ar bob agwedd o waith y cwmni. Mae ei arbenigedd yn cynnwys sganio’r gorwelion a dehongli’r hinsawdd wleidyddol er mwyn rhagrybuddio cleientiaid am newidiadau polisi neu bwyslais gwleidyddol.

Gweithiodd mewn swyddi uwch gydag ymgynghorwyr materion cyhoeddus yng Nghymru ers 1999. Fel ymgynghorydd materion cyhoeddus mwyaf awdurdodol Cymru mae ganddo gysylltiadau da ar draws y sbectrwm gwleidyddol ac mae’n gyfrannwr cyson i gyfryngau Cymru a gall siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn 2011, Daran oedd Cyfarwyddwr yr Ymgyrch Ie Dros Gymru, yr ymgyrch drawsbleidiol a sicrhaodd bwerau deddfwriaethol cynradd i’r Cynulliad. Yn 1997, ef oedd Trefnydd Cenedlaethol yr ymgyrch debyg a enillodd y refferendwm a arweiniodd at sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol. Mae’n gyn-gadeirydd Public Affairs Cymru (PAC), corff ymbarél i’r rhai sy’n gweithio yn y maes materion cyhoeddus yng Nghymru.

Ffôn: 02920 105 296
Ebost: daran@positif.cymru