Ymunodd Dafydd Huw â Positif fel ymgynghorydd gwleidyddol yn Medi 2016. Yn rhan o’r Tîm Monitro, mae Dafydd yn gyfrifol am gasglu gwybodaeth mewn perthynas â’r economi, materion busnes, diwylliant, yr iaith Gymraeg a diwygio etholiadol.

Yn enedigol o Landdoged, Dyffryn Conwy, cafodd Dafydd ei addysg uwchradd yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst. Wedi iddo raddio gyda Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Gwleidyddiaeth o Brifysgol Lerpwl yn 2015, aeth ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd gan ddilyn gradd MSc Econ mewn Gwleidyddiaeth a Llywodraeth Cymru.

Ymddiddora Dafydd mewn materion cyfansoddiadol a deddfwriaethol, ac mae ganddo ddealltwriaeth eang o setliad cyfreithiol Cymru datganoledig. Mae ganddo brofiad o weithio fel cynorthwywr ymchwil i Ganolfan Llywodraethiant Cymru.

Ffôn: 02920 105 296
Ebost: dafydd@positif.cymru