Penodwyd Dafydd yn Bennaeth Monitro ym mis Medi 2020 ac mae’n Gyfarwyddwr a Chyfranddaliwr yn y cwmni. Ymunodd â Positif fel Ymgynghorydd Gwleidyddol yn 2016 ac mae wedi profi ei hun fel aelod proffesiynol a gwerthfawr o’r tîm.

Yn enedigol o Landdoged, Dyffryn Conwy, cafodd Dafydd ei addysg uwchradd yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst. Wedi iddo raddio gyda Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Gwleidyddiaeth o Brifysgol Lerpwl yn 2015, aeth ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd gan ddilyn gradd MSc (Econ) mewn Gwleidyddiaeth a Llywodraeth Cymru ac yna MSc mewn Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol.

Ymddiddora Dafydd mewn materion cyfansoddiadol a deddfwriaethol, ac mae ganddo ddealltwriaeth eang o setliad cyfreithiol Cymru datganoledig. Mae hefyd yn gerddor clasurol ac yn ysgolor organ.

Ffôn: 02920 105 296
Ebost: dafydd@positif.cymru