Mae Beryl Wichard yn rhan o Dîm Monitro Positif ac yn arwain y gwaith casglu gwybodaeth mewn perthynas â chyfiawnder cymdeithasol, llywodraeth leol, lles a phlant.

Hyfforddodd fel ieithydd ac mae hi’n siarad chwech iaith yn rhugl. Bu’n gweithio am nifer o flynyddoedd mewn sefydliadau academaidd, undebau llafur a’r sector gyhoeddus, gan gynnwys y Brifysgol Agored, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a Chyngor Dinas Caerdydd. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn polisi cymdeithasol ac diddordeb byw mewn materion cyhoeddus a gwleidyddiaeth gyfoes.

Roedd Beryl yn rhan o’r tîm llwyddiannus ‘Ie dros Gymru’ ac mae hi hefyd wedi cefnogi nifer o sefydliadau gyda’u gwaith ymgyrchu dros nifer o flynyddoedd. Daw â chyfoeth o brofiad a dealltwriaeth i dîm craidd Positif.

Ffôn: +44 (0)29 2044 2020
Ebost: beryl@positif.cymru