Mae Beryl Wichard wedi bod yn aelod staff ffyddlon yn Positif ers blynyddoedd ac mae’n parhau fel Ymgynghorydd rhan amser yn y cwmni.

Hyfforddodd fel ieithydd ac mae hi’n siarad chwech iaith yn rhugl. Bu’n gweithio am nifer o flynyddoedd mewn sefydliadau academaidd, undebau llafur a’r sector gyhoeddus, gan gynnwys y Brifysgol Agored, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a Chyngor Dinas Caerdydd. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn polisi cymdeithasol ac diddordeb byw mewn materion cyhoeddus a gwleidyddiaeth gyfoes.

Roedd Beryl yn rhan o’r tîm llwyddiannus ‘Ie dros Gymru’ ac mae hi hefyd wedi cefnogi nifer o sefydliadau gyda’u gwaith ymgyrchu dros nifer o flynyddoedd. Daw â chyfoeth o brofiad a dealltwriaeth i dîm craidd Positif.