Tîm Positif yw un o’r grwpiau mwyaf deinamig a chreadigol o bobl yn y maes cyfathrebu yng Nghymru. Mae gennym y tîm mwyaf o staff proffesiynol materion cyhoeddus yng Nghymru ac mae gan aelodau’r tîm brofiad helaeth iawn o gyfathrebu, y cyfryngau, marchnata a chynghori.

I gefnogi sgiliau’r tîm craidd mae gennym hefyd nifer o Ymgynghorwyr Cyswllt tymor hir gyda phrofiad mewn disgyblaethau cysylltiedig, yn cynnwys cysylltiadau cyhoeddus, ymgyrchu, hyfforddiant gwleidyddol a chyfathrebu, dylunio, ymchwil a strategaethau busnes. Maent yn gweithio gyda ni i gynnig amrediad cynhwysfawr o wasanaethau cyfathrebu a chynghori i’n cleientiaid – gwasanaethau a gaiff eu hintegreiddio a’u teilwra’n llawn i gwrdd ag anghenion gwahanol ac unigryw pob sefydliad.

Cyfarwyddwyr

Daran Hill
Rhodri ab Owen
Susan Bowen
Naomi Williams

Ymgynghorwyr

Dafydd Huw
Beryl Wichard

Is-gontractwyr

Huw Edwards
Siobhan McClelland
Gwilym Morris
Steven Jones