Mae Positif yn cynnig cyngor, gwybodaeth a deallusrwydd arbenigol i gleientiaid ar bob agwedd o Gymru a bywyd gwleidyddol ac amrediad cynhwysfawr o wasanaethau. Am ragor o wybodaeth ebostiwch positif@positif.cymru neu rhowch alwad i’r swyddfa.

Cysylltiadau Llywodraethol

Beth yn union yw swyddogaeth eich sefydliad chi ym mywyd cyhoeddus Cymru? Mae hi’n allweddol eich bod yn deall sut a ble y dylech leoli eich hunain o fewn yr arena materion cyhoeddus Cymreig os am ddwyn sylw i fater penodol neu gynyddu proffil eich corfforaeth, cymuned neu elusen.

Positif yw’r cwmni materion cyhoeddus mwyaf wedi ei sefydlu ym Mae Caerdydd, gyda’n Ymgynghorwyr i gyd a phrofiad helaeth o’r byd materion cyhoeddus Cymreig a gallent eich cynorthwyo i asesu ble ydych o ran eich perthynas gyda’ch rhanddeiliaid gwleidyddol a dyfeisio strategaeth gysylltiadol wleidyddol a fyddai’n gweithio i chi.

Archwiliad Rhanddeiliaid

Ydi rhanddeiliaid allweddol yn eich sector yn eich adnabod fel sefydliad? Mae Positif yn cydnabod bod enw sefydliad yn holl bwysig a gallem eich helpu deall amgyffrediad am eich sefydliad a’ch gwaith gyda rhanddeiliad allweddol.

Rydym wedi cynnal sawl archwiliad ar gyfer ein cleientiaid, gan gyfathrebu’n uniongyrchol gyda rhanddeiliad ar eich rhan, gan ddarparu dadansoddiad o’r ymatebion a beth maent yn golygu i chi a sut gallech ddefnyddio’r canlyniadau i wella’r portread ohonoch.

Monitro Gwleidyddol

Nid yw deall strwythurau gwleidyddol Cymru bob tro’n hawdd. Beth sy’n wirioneddol berthnasol a sut ydych yn dod o hyd iddo? Er mwyn arbed eich amser ac amynedd, gallwn ni wneud hyn i chi!

Mae Positif yn cynnig gwasanaeth monitro parhaol o’r Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae tanysgrifwyr i’n gwasanaeth monitro yn derbyn diweddariadau dyddiol ynghyd ag adroddiad cynhwysfawr wythnosol gyda chynnwys sydd wedi ei deilwra’n arbennig ar gyfer eu sefydliad.

Rydym bellach hefyd yn cynnig gwasanaeth monitro dwyieithog. Cysylltwch am gyfnod treial yn rhad ac am ddim!

Monitro’r Wasg

Angen monitro sylwadau amdanoch yn y wasg? Neu eisiau cadw fyny a’r newyddion diweddaraf sy’n berthnasol i chi? Ein gwasanaeth monitro’r wasg yw’r ateb i chi.

Rydym yn darparu gwasanaeth monitro newyddion ar-lein i’n cleientiaid sy’n crynhoi holl newyddion ar-lein perthnasol o Gymru i chi o ffynonellau ledled y wlad, os ydych eisiau cynnwys o’r Western Mail neu’r Cambrian News, gallem sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r materion sy’n bwysig i chi.

Rheoli Digwyddiadau

Oes gennych chi gynnyrch i’w gyhoeddi? Adroddiad i’w hyrwyddo? Rhanddeiliaid i’w cyfarfod? Mae gan Positif dros ddegawd o brofiad rheoli digwyddiadau sydd gyda ffocws gwleidyddol neu bolisi. Felly os ydych angen cynnal derbyniad blynyddol, trafodaeth bwrdd crwn, digwyddiad neu gynhadledd rhanddeiliaid, gadewch i ni drefnu’r cyfan i chi!

Hyfforddi Gwleidyddol

Fel rydym yn gwybod, mae gwleidyddiaeth yn gyfnewidiol dros ben ac mae hi’n gallu bod yn anodd cadw fyny a’r newyddion diweddaraf. Mae ein cyrsiau hyfforddi wedi eu dylunio a’u darparu gan Positif er mwyn sicrhau eich bod yn gwybod beth yw’r diweddaraf yng ngwaith y Cynulliad a Llywodraeth Cymru; yn ymwybodol o ddatblygiadau deddfwriaeth a chyfansoddiadol; gwybod sut i ymgyrchu effeithio a gweithio gyda gwleidyddion; ac, yn ymwybodol o’r cyd-destun polisi sy’n berthnasol i chi a’ch sefydliad.

Mae ein Rheolwr Cyfarwyddwr, Daran Hill yn arwain ein tîm hyfforddi ac yn aml bydd arbenigwyr polisi a chyfreithiol o feysydd academaidd, busnes a gwleidyddol yn ymuno a’r sesiwn hyfforddi.