Mae gan Positif brofiad helaeth o weithio gyda’r sectorau busnes, cyhoeddus a gwirfoddol. Mae ein cleientiaid wedi amrywio o gwmnïau rhyngwladol blaengar i grwpiau cymunedol bychain. Mae ein gwaith yn ymestyn dros ystod eang o sectorau gan gynnwys addysg a sgiliau, adfywio, yr amgylchedd, cynllunio, datblygu economaidd, diwylliant a’r cyfryngau, gofal cymdeithasol, iechyd a lles, trafnidiaeth ac ynni. Rydym wedi darparu gwasanaethau i dros 250 o sefydliadau.

Rydym yn agored a thryloyw am ein gwaith a pwy rydym yn eu gwasanaethu ac yn cyhoeddi rhestr lawn o’n cleientiaid bob chwarter ar Gofrestr Y Gymdeithas Ymgynghorwyr Gwleidyddol Proffesiynol (APPC).

Dyma rai o’n cleientiaid: