Positif yw cwmni materion cyhoeddus mwyaf Cymru ac rydym yn cynnig cyngor, gwybodaeth, deallusrwydd a chefnogaeth cyfathrebu i fusnesau a’r sectorau gwirfoddol a chyhoeddus. Rydym wedi gweithio gyda chwmnïau mawr, rhyngwladol ynghyd a sefydliadau cymunedol bach ac mae ein gwaith wedi rhychwantu pob maes polisi. Yn naturiol rydym yn gweithredu fel cwmni dwyieithog gyda’r mwyafrif o aelodau staff yn siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf, gan ddarparu gwasanaeth dwyieithog i’n cleientiaid.

  • Ein enw a’n delwedd – Mae ein enw ‘Positif’ yn adlewyrchu ein hagwedd a’r ffordd yr ydym yn gwneud busnes. Rydym yn gwmni o Gymru ac yn falch o hynny.
  • Gwasanaethau – Rydym yn darparu gwasanaeth monitro gwleidyddol dwyieithog i gleientiaid, yr unig gwmni materion cyhoeddus yng Nghymru sy’n cynnig y gwasanaeth hwn.
  • Cyfathrebu – Mae croeso i’n cleientiaid gyfathrebu â ni yn Gymraeg neu yn Saesneg. Bron ym mhob achlysur byddwn yn ateb yn yr un iaith. Mae gan bob aelod o staff sy’n siarad Cymraeg droedyn e-bost sy’n nodi eu bod yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg.
  • Digidol – Mae ein gwefan yn ddwyieithog gyda’r tudalennau Cymraeg a Saesneg yn cael eu diweddaru’n aml. Mae’n bosib symud o’r fersiwn Gymraeg i’r Saesneg ar unrhyw adeg gan ddefnyddio’r botwm dewis iaith ac mae’r rhan fwyaf o’n cynnwys cyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog. Bydd ein cylchlythyr a’n deunyddiau marchnata yn ddwyieithog.
  • Digwyddiadau – Pan fyddwn yn mynychu neu’n cynnal cynadleddau a digwyddiadau, mae’r deunyddiau a ddefnyddiwn fel baneri, gwybodaeth i’r mynychwyr, canllawiau a llyfrynnau ar gael yn ddwyieithog. Pe bai angen, byddwn hefyd yn darparu gwasanaethau cyfieithu.
  • Staff – Mae gennym dîm bach o staff gweithgar ac, wrth recriwtio aelodau staff newydd yng Nghymru, rydym yn asesu’r angen am sgiliau iaith Cymraeg ar gyfer pob swydd newydd, gyda hysbysebion yn cael eu paratoi’n ddwyieithog.

Bydd Positif yn parhau i ddatblygu a monitro’r defnydd o’r Gymraeg yn ein gwaith a byddem yn adolygu ein cynnig Cymraeg a’r cynllun hwn yn flynyddol mewn cydweithrediad â thîm hybu’r Comisiynydd.