Positif yw cwmni materion cyhoeddus mwyaf Cymru, ac rydym yn cynnig cyngor, gwybodaeth, deallusrwydd a chefnogaeth cyfathrebu i fusnesau a’r sectorau gwirfoddol a chyhoeddus.

Mae’r gair ‘Positif’ yn adlewyrchu ein hagwedd a’n arddull busnes. Rydym yn gwmni agored, tryloyw, cyfrifol a moesol. Ein nod creiddiol yw gwneud gwahaniaeth positif i’n cleientiaid a phobl Cymru.

Pwrpas gwleidyddiaeth yw datblygu polisïau i wella bywydau pobl. Rydym yn cymryd ein rôl o fewn gwleidyddiaeth Cymru o ddifri ac yn gweithio gyda gwleidyddion ar bob lefel o lywodraeth, gweision sifil, ymchwilwyr, pleidiau gwleidyddol, cyrff proffesiynol, sefydliadau gwirfoddol, y gymuned fusnes a’r holl gyfryngau er budd ein cleientiaid a’r cyhoedd.

Mae’r gair ‘Positif’ yn adlewyrchu ein gweledigaeth a’r modd y gweithredwn. Ein bwriad craidd yw gwneud gwahaniaeth positif i’n cleientiaid a phobl Cymru trwy:

  • hwyluso cysylltiadau rhwng pobl a llunwyr polisi
  • hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth a chyfathrebu rhwng sefydliadau
  • hybu trafodaethau gwleidyddol a datblygiad polisi gwell a mwy deallus
  • helpu i sicrhau canlyniadau positif a newid positif