Dros y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda swyddfa Comisiynydd y Gymraeg i lunio ein Cynnig Cymraeg sy’n amlinellu pa wasanaethau rydyn ni’n eu darparu yn Gymraeg, sut mae’n cyd-fynd â’n gwaith a sut y byddwn ni’n adeiladu ar hynny yn y dyfodol ac yn hynod falch ein bod wedi derbyn achrediad ar gyfer ein cynllun gan y Comisiynydd.

Rydym yn gwmni o Gymru ac yn falch o hynny. Mae enw’r cwmni, ‘Positif’ yn adlewyrchu ein hagwedd a’r ffordd yr ydym yn gwneud busnes. Rydym yn gweithredu’n naturiol fel cwmni dwyieithog, gyda’r mwyafrif o aelodau staff yn siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf ac yn darparu gwasanaeth dwyieithog i’n cleientiaid.

Efallai nad ydych chi’n ymwybodol, ond mae Positif yn darparu gwasanaeth monitro gwleidyddol dwyieithog i gleientiaid, yr unig gwmni materion cyhoeddus yng Nghymru sy’n cynnig y gwasanaeth hwn. Byddwn yn parhau i ddatblygu a monitro’r defnydd o’r Gymraeg yn ein gwaith a byddwn yn adolygu ein Cynnig Cymraeg a’n cynllun yn flynyddol mewn cydweithrediad â thîm hybu’r Comisiynydd.

Os ydych chi’n elusen neu’n fusnes sydd eisoes â pholisi Cymraeg ar waith neu rydych chi’n edrych i lunio un, mae hwn yn gyfle i weithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg i sicrhau bod eich polisi’n addas i dderbyn cydnabyddiaeth ac i gynyddu’r defnydd o’ch gwasanaethau. Dysgwch fwy am y Cynnig Cymraeg yma.