Fel y bydd llawer ohonoch yn gwybod, mae Positif yn ymfalchïo mewn bod yn dîm sefydledig, gyda llawer ohonom wedi gweithio i’r cwmni am nifer o flynyddoedd, sydd wedi maethu perthynas sefydlog a chyson rhwng y cwmni a’n cleientiaid. Ac felly, nid yn aml y cawn gyfle i groesawu rhywun newydd i’n mysg, ond pan wnawn hynny, y mae gyda breichiau agored a chyffro!

Ac rydym yn hynod falch o groesawu aelod newydd sbon i dîm Positif. Yn ymuno â ni’r wythnos hon fel Ymgynghorydd Gwleidyddol, mae Matthew Hexter. Yn wyneb cyfarwydd i rai ohonoch, rwy’n siŵr, mae gan Matthew flynyddoedd lawer o brofiad o weithio yng ngwleidyddiaeth Cymru ar ôl weithio i Ruth Jones AS a’i rhagflaenydd, y diweddar Paul Flynn AS. Ac os nad yw’r enw neu’r wyneb yn canu cloch, efallai y byddwch yn adnabod ei lais fel cyflwynydd y podlediad gwleidyddiaeth Gymraeg, Hiraeth.

Mae Matthew yn ymuno â ni ar bwynt hynod gyffrous yn hanes y cwmni, lle rydyn ni wedi gweld nifer ein cleientiaid yn ehangu’n syfrdanol ac felly rydyn ni’n ehangu ein tîm i ateb y galw cynyddol.

Croeso i Positif Matthew!