Positif yw cwmni materion cyhoeddus mwyaf Cymru, ac rydym yn cynnig cyngor, gwybodaeth, deallusrwydd a chefnogaeth cyfathrebu i fusnesau a’r sectorau gwirfoddol a chyhoeddus. Rydym wedi gweithio gydag ystod o gyrff gwahanol o cwmnïau mawr, rhyngwladol i sefydliadau cymunedol bach ac mae ein gwaith wedi rhychwantu pob maes polisi. Rydym yn darparu cyngor, gwybodaeth a deallusrwydd arbenigol i gleientiaid ar bob agwedd ar fywyd gwleidyddol yng Nghymru ac yn cynnig ystod eang o wasanaethau.

Rydym am gyflogi Ymgynghorydd Gwleidyddol a fydd yn rhan o’r tîm monitro a hefyd yn gweithio i gefnogi ein cleientiaid yn eu gweithgareddau materion cyhoeddus. Byddai gan yr ymgeisydd delfrydol ddiddordeb a phrofiad mewn gwleidyddiaeth a pholisi, gyda sgiliau cyfathrebu ac ysgrifenedig gwych. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.

Os hoffech chi fod yn rhan o dîm sy’n tyfu ym Mae Caerdydd gyda chyfleoedd dilyniant gyrfa gwych, anfonwch CV a llythyr eglurhaol at Susan Bowen: susan@positif.wales

Cyflog yn dibynnu ar brofiad. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Dydd Gwener 4 Mehefin 2021.