Wrth i ni edrych tuag at yr Etholiad Senedd nesaf rydym am greu Porth Polisi Positif newydd lle byddwn yn tynnu ynghyd maniffestos gan sefydliadau yng Nghymru, felly anfonwch nhw draw atom!

Rydym am greu gofod cyhoeddus ar-lein lle gall sefydliadau a rhanddeiliaid gwleidyddol bori maniffestos ac ymgysylltu â’ch cwestiynau a’ch syniadau. Gallai hefyd fod yn gyfle ichi ddarganfod gofynion cyffredin â sefydliadau eraill yng Nghymru.

Os hoffech i ni gynnwys eich maniffesto ar Borth Polisi Positif, anfonwch gopi at naomi@positif.cymru.