Ar drothwy tymor newydd y Senedd, mae’n bleser gan Positif lansio ein gwasanaeth cylchlythyr dyddiol newydd ‘Bore da’.

Bydd y gwasanaeth yn cynnwys crynodeb cyffredinol o ddigwyddiadau gwleidyddol allweddol dros y 24 awr ddiwethaf a rhagolwg o’r hyn i edrych amdano dros y diwrnod canlynol.

O ystyried yr hinsawdd ansicr a’r anawsterau sy’n wynebu llawer o sefydliadau ar hyn o bryd, credwn fod derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau gwleidyddol a chyhoeddiadau polisi pwysig yn gwbl werthfawr.

Peidiwch ag oedi i gysylltu â dafydd@positif.cymru os hoffech drefnu cyfnod prawf am ddim neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.