Rydym nawr hanner ffordd trwy’r pumed Cynulliad ac mae Positif yn defnyddio’r cyfle i gynnal sesiwn drafod i gleientiaid ac eraill a diddordeb ar beth sydd ar y gweill dros y ddwy flynedd a hanner nesaf yng ngwleidyddiaeth yng Nghymru.

Wedi ei arwain gan Positif, fe fydd dau brif ffocws i’r digwyddiad:

  • Beth allem ddisgwyl gan lywodraeth Llafur dros y ddwy flynedd a hanner nesaf, gan gynnwys sylw am etholiad arweinyddiaeth Llafur
  • Trafodaeth gyda Paul Davies AC, Ceidwadwyr Cymreig a Helen Mary Jones AC, Plaid Cymru, ar blaenoriaethau a heriau eu pleidiau dros yr un cyfnod.

Gwahoddir chi i ymuno a ni yn Coffi Co ym Mae Caerdydd (bwyty Bosphorous gynt) rhwng 2yh a 5yh, dydd Llun 5ed Tachwedd.

Mae mynediad yn rhad ac am ddim ond gofynnir i chi gofrestru gyda susan@positif.cymru.