Presgripsiynu Cymdeithasol – O’r cysyniad i’r presgripsiwn

Dydd Mawrth 12fed Mehefin 2018

6yh – 8yh

Canolfan Diwylliant a Chyfryngau, Sgwâr Loudoun, (CMC@Loudoun), Butetown, Caerdydd CF10 5HW

Positif Thinking – fforwm trafod ar wleidyddiaeth a pholisi yng Nghymru. Rydym yn falch i gynnig y digwyddiad diweddaraf yn y gyfres hon yn rhad ac am ddim, sy’n agored i bawb.

Ymunwch â ni ar gyfer ein seminar ble bydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Sophie Howe, Bethan Sayed AC a Jenny Rathbone AC ynghyd a chynrychiolwyr o’r Coleg Brenhinol Meddygon Teulu a Working Links ar banel i drafod sut mae presgripsiynu cymdeithasol yn cael ei weithredu yng Nghymru.

Mynediad am ddim. Os gwelwch yn dda, rhannwch a hyrwyddwch y digwyddiad.I gadarnhau eich lle, ateber i susan@positif.cymru

Mae Positif yn falch o bartneru gyda’r sefydliadau canlynol ar gyfer y digwyddiad hwn: